do roku 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011
 
 
Národní výstava Olomouc
14.01.2007
 
Národní výstava Ostrava
15.04.2007
 
Krajská výstava Hlučín
12.05.2007
 
Krajská výstava Hlučín
12.05.2007
 
Krajská výstava Zlín
26.05.2007
 
Mezinárodní výstava Brno
23.06.2007
 
Národní výstava Brno
09.09.2007
 
Kontakt: Chovatelé Antonín a Olga Michlovi, palkovice 113, 776 099 900