Datum narození: 09. listopadu 2012
 
Matka: JCH Gillien Imperial Bohemia
 
Otec: CH Caramelo Jantar Moravy
 
 
JCH Gillien Imperial Bohemia   GCH.CH,JCH Caramelo Jantar Moravy

 
Natashi Fenka - volná  

 
Nathali Fenka - volná  

 
Nicolet Fenka - volná  

 
Nemo Pejsek - volný  

 
Noid Pejsek - volný  

 
 
Natashi Fenka - volná  

 
 
  Fenka - volná Nathali

 
 
Nicolet Fenka - volná  

 
 
  Pejsek - volný Nemo

 
 
Noid Pejsek - volný  

 
Kontakt: Chovatelé Antonín a Olga Michlovi, palkovice 113, 776 099 900